Mobiliteitsscan – Aanvraagformulier

De Mobiliteitsscan is een instrument dat zelf geen data bevat maar altijd gebruikt moet worden in combinatie met data uit een bestaand verkeersmodel. Vervolgens kan de Mobiliteitsscan deze data visualiseren en met behulp van (simpele) rekenregels het effect van maatregelen doorrekenen. Data uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) kan aan uw licentie gekoppeld en om te kunnen bepalen of u deze kunt gebruiken willen we graag weten waarvoor u de scan gaat inzetten.

Indien u zelf beschikt over een verkeersmodel kunt u dit (laten) inlezen in de Mobiliteitsscan. De instructies hiervoor kunnen in de Mobiliteitsscan gevonden worden (Hoofdmenu → Importeren).